TỦ MSB

Tủ nhận điện trực tiếp từ nguồn và cấp điện đến các tủ phân phối hay phụ tải.
Mã sản phẩm :   20190324-10 Liên hệ

 Tủ điện chính :

  Điện áp làm việc         : 380V-50 Hz.

  Dòng điện định mức   : Đến 6000 A.

  Dòng cắt ngắn mạch  : Đến 100 kA.

  Dạng tủ                     : Form-1,2,3,4.

  Cấp bảo vệ                : IP-xy (x=0-5,y=0-6).

  Kiểu lắp                    : Trên sàn, trên giá đỡ, trên hay âm tường, trong nhà hoặc ngoài trời.